Фирмите вече подават документи за такса смет според количеството отпадъци

От тази седмица тече двумесечният срок, в който юридически лица и еднолични търговци могат да подават молби и декларации за определяне размера на такса смет за 2024 г. за нежилищни имоти според генерираното количество отпадъци. Фирмите, които не използват тази възможност, ще плащат такса според отчетната стойност/данъчната оценка на тези имоти.

Вариантите за компаниите да плащат такса смет според количеството отпадъци са до 30 ноември 2023 г. да подадат един от двата документа: 

  • декларация за определяне на брой контейнери;
  • молба за издаване на Заповед за допускане на пряко договаряне със специализирани фирми за сметосъбиране и сметоизвозване.

През миналата година от тази възможност се възползваха общо над 7 500 компании.

Освен на място в дирекцията, документи могат да бъдат изпращани и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес: гр. София, ул. "Оборище" № 44 – дирекция "Икономика и търговска дейност". Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на Столична община:  https://www.sofia.bg/sample-documents   

Работното време на дирекцията за прием на документи е всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 ч. 

За последна година подаването на декларации/молби за такса смет от юридическите лица се провежда по този начин. От 2025 г.  за всички задължени лица – юридически и физически лица – ще бъде въведен принципът "замърсителят плаща", според който собствениците на имоти ще плащат таксата в зависимост от генерираното количество смет.

05.10.2023