Фандъкова: Столичната община включва и детските градини в проект за насърчаване на разделното събиране на отпадъци

"Разделното събиране е най-интелигентният начин за събиране на отпадъците, затова Столична община включва и детските градини в пилотен проект за насърчаване на разделното събиране у децата от най-ранна детска възраст. Надграждаме нашите инициативи за разделно събиране на отпадъци, като от днес започва нашият проект с образователна цел за разделно събиране на отпадъци във всяка детска градина." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в 88. детска градина „Детски рай“, която е първата, включена в проекта.

"Във всички 195 детски градини ще предоставим съдовете за разделно събиране на отпадъци, които ще служат за запознаване на децата" – посочи също столичният кмет.

От днес първият контейнер с форма на мече е в 88. ДГ „Детски рай“ в район „Искър“. В инициативата се включиха също и зам.-кметът по екология Десислава Билева и кметът на район "Искър" Ивайло Цеков.

"Започнахме последователно като създадохме и развихме системата за управление на отпадъците на територията на Столична община. Промяната в навиците на хората става постепенно. В момента в София събираме разделно 13 вида отпадъци" – каза също кметът Фандъкова. Част от тях са стъкло, хартия, текстил, зелени отпадъци, хранителни отпадъци, химикали (бои и лакове) и др.

Столичната община е организирала и система за разделно събиране на хранителни отпадъци от училища, детски градини, болници, търговски обекти и др. 88. ДГ също използва тази система и предава своите хранителни отпадъци на Инсталацията за биологично третиране Хан Богров, където от хранителния отпадък се произвежда електрическа енергия.

Събраното количество хранителни отпадъци за първото тримесечие на 2023 г. само от детските градини е около 100 тона, за сравнение за първото тримесечие на 2022 г. количеството е било с 8 тона по-малко.

Освен за детските градини, по отношение на разделното събиране на биоотпадъците (зелени и хранителни) Столична община продължава  кампанията „Комопостирай вкъщи“, като от днес до 15 май ще бъдат раздадени до 2000 броя компостера на домакинствата. В тях освен зелени отпадъци и клони от дворовете и градините могат да се поставят и хранителни отпадъци като обелки от плодове и зеленчуци.

Предоставянето на домашни компостери се радва на голям интерес сред гражданите на София и се провежда вече за четвърти път от Столична община. От 2018 г. са предоставени безплатно 2 800 компостера на домакинствата в столицата.

Компостирането в домашни условия често се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите, свързани с транспортирането на тези отпадъци, както и последващото им третиране в съответните инсталации.

 

Фотограф: Аделина Ангелова