Фандъкова: Започваме изграждането на 20 км канализация в Нови Искър

 

"Започваме изграждането на почти 20 км канализация в Нови Искър, – това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на символичната „първа копка“ на обекта. – Това е участък от  най-големия екологичен проект, който изпълняваме на територията на няколко района в Столичната община" – каза още столичният кмет и посочи основните ползи за хората и за околната среда. „В район „Нови Искър“ при наводнения имаме най-сериозни проблеми – изграждането на канализация е форма на превенция срещу наводнения. Това са и най-трудните проекти – за подготовка и за изграждане, защото причиняват  неудобство за движението. Вярвам, че хората, които живеят на тези улици, ще проявяват разбиране и търпение. След приключване на канализацията ще бъдат изцяло възстановени улиците от бордюр до бордюр“ – каза още Фандъкова. 

Дейностите в обхвата на проекта за доизграждане на канализацията на гр. Нови Искър предвиждат да се изгради разделна канализационна система в кварталите „Кумарица“ и „Славовци“. Срокът за изпълнение на обекта е 10 месеца. След изпълнението на строителството към канализационната мрежа на гр. Нови Искър и към ГПСОВ „Кубратово“ ще бъдат присъединени 3229 еквивалент жители. Общата стойност за обекта е 23 904 000,00 лв.

Кметът на София Йорданка Фандъкова благодари на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, „която помага изключително много на София и на всички проекти, финансирани по ОП „Околна среда“, и на директора на управляващия орган Галина Симеонова".  

Тя подчерта и ролята на главния архитект на София за градоустройствените процедури, за отчуждаване, които са много важни за реализирането на проектите.

В рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ са предвидени инвестиции още за доизграждане на канализационна мрежа за кв. „Кръстова вада-изток”, р-н „Лозенец“, кв. „Суходол“, кв. „Бенковски“, гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“, кв. „Драгалевци, кв. „Обеля“,  както и за реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ „Кубратово“.

Най- напреднало е физическото изпълнение на строителството в „Кръстова вада-изток“ и в кв. „Бенковски“.  През  април предстои да започне доизграждането на канализационна мрежа за гр. Банкя и кварталите „Градоман“, „Вердикал“ и „Михайлово“.

 

На събитието присъстваха зам.-кметът на Столичната община Ангел Джоргов, кметът на район "Нови Искър" Даниела Райчева, директорът на Главна дирекция ОПОС Галина Симеонова и общинските съветници Татяна Георгиева, Екатерина Йорданова, Симеон Колев, Николай Стойнев, Стефан Марков и Ботьо Ботев.