Фандъкова:  Приет е Специализираният план за продължение на метрото до "Студентски град"

"На заседание на Специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав е приет предварителният проект на подробен устройствен план за продължението на метрото в София от метростанция “Витоша“ до “Студентски град“ с три нови метростанции, – каза кметът на София Йорданка Фандъкова. – Това е още една стъпка към разширение на Софийското метро. За мен метрото винаги е било и остава един от най-важните проекти в моето управление. Освен осигуряването на финансиране, гарантираме и готови трасета, за да може неговото развитие да продължи" – каза още Фандъкова.

Дължината на новото трасе е приблизително 3 км, като метростанциите по него са разположени на около километър една от друга. С проекта се предвиждат три нови метростанции – първата на бул. “Черни връх“ между ул. „Проф. Марин Големинов“ и ул. “Димитър Манчев“, втората до ул. „Проф. Георги Манев“ и ул. “Стефан Савов“ и третата на кръстовището на бул. “Симеоновско шосе“ и ул. “Проф. Иван Странски“.

Разширяването на Втората метролиния от МС “Витоша“ до м. “Студентски град“ е от първостепенна важност за развитието, благоустрояването и обслужването на една от най- натоварените зони в София. Чрез него ще се осигури удобна, бърза и качествена комуникационна връзка между центъра и южните територии на града – кв. “Кръстова вада“, кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, кв. “Витоша“ и "Студентски град".

Предвиждането на това трасе в градската структура е съобразено със съвременните принципи за изграждане на екологично устойчиви транспортни мрежи като осигурява интегрирана и бърза транспортна система, която способства за намаляването на пътуванията с автомобили. Реализацията му ще допринесе за осъществяването на мерки, свързани със стратегията за нисковъглеродно развитие на градските райони и смекчаване на въздействията върху изменението на климата.

Приемането на предварителния проект на ПУП е първата стъпка от процедурата по регулационното обезпечаване на новото разширение и резервирането на необходимия терен за неговата бъдеща реализация. Предстои окомплектоването на проекта с план-схеми на техническата инфраструктура и обявяването му по реда на Закона за устройство на територията.

Кметът на София Йорданка Фандъкова припомни, че в момента се изгражда участък от кв. „Хаджи Димитър“ до „Левски Г“ в район „Подуяне“. Строителството на участъка върви в срок и се очаква да бъде изпълнен в края на  2025 година. Предстои да започне строителството на  една метростанция и интермодален терминал в "Обеля".

"Успяхме да осигурим съфинаниране от Програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за участъка на метрото през "Слатина", който беше изваден от Плана за възстановяване. Готово е трасето за  разширението на метрото в ж.к. „Люлин“ до „Околовръстния път“.  Подготвя се и трасето на метрото от Бизнес парка до "Околовръстния път“ – каза още кметът на София Фандъкова.

25.07.2023