Устройството за отглеждане на гъби в домашни условия бе представено в Професионалната гимназия по селско стопанство „Бузема“


В навечерието на Еньовден в Професионалната гимназия по селско стопанство "БУЗЕМА" младежите от направление „Наука и иновации“ на „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ реализираха финално събитие, част от проект „Фунгита“. Авторите на проекта Йосиф Хамед и Мария Стефанова представиха създаденото от тях устройство за локалното отглеждане на гъби в домашни условия.

На събитието присъстваха Иванка Станчева, директор на "БУЗЕМА", Десислава Темелкова, директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“, и Любов Костова, ментор на проекта.  „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столичната община финансира иновативни младежки проекти в различни тематични направления.

26.06.2023