Услугата „При поискване“ ще свързва кварталите „Манастирски ливади-изток" и "Манастирски ливади-запад" с основни точки на градския транспорт

​​​​​​„В три столични квартала – "Манастирски ливади-изток", "Манастирски ливади-запад", "Павлово" – гражданите на София, с които работим още от самото начало на проекта, ще могат да се възползват от нов вид обществен транспорт при поискване. Автобусчетата са закупени с европейски средства. Включването на транспорт „по заявка“ към традиционните услуги за обществен превоз на пътници е важна част от цялостната ни политика по модернизиране на градския транспорт“ – това каза председателят на СОС Георги Георгиев.  Днес новата транспортна услуга бе представена от председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, зам.-кмета Дончо Барбалов и общинския съветник Зафир Зарков. По пътя си бусчетата ще спират по част от основните спирки на градския транспорт в районите, с което ще създават удобни връзки за прекачване.

Новите бусчета ще се движат всеки делничен ден от 6:07 до 22:40 часа, с интервал на движение в пиковете часове от 16 до 18 минути, а извън пика ще бъдат на динамично разписание. Услугата ще може да се използва с всички пътнически документи за масовия градски транспорт.

Маршрутите са уточнени с участието на представителите на инициативния комитет от "Манастирски ливади". 

Столичната община е водещ партньор по проекта INNOAIR „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ по Покана 5, с приоритет подобряване качеството на въздуха по Програма „Новаторски действия в областта на устойчиво развитие“ от проектите на „Иновативни градски действия“ на Европейската комисия, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се осъществява в партньорство с „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Асоциация за развитие на София“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Национален институт по метеорология и хидрология, Национално сдружение на общините в Република България и „Моудшифт Европа“ ЕАД.

Основната дейност по проекта е включването на иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда. За целта са доставени 5 броя нископодови електрически автобуса с дължина 6 м и допълнително оборудване към тях, както и 6 (шест) броя нови зарядни станции, с които ще се извършва транспорта „при поискване“. Партньорите от "Моудшифт" разработиха мобилното приложение BusInn, чрез което ще могат да се извършват заявки за иновативната услуга.

Включването на транспорта „При поискване“ към традиционните услуги за обществен превоз на пътници е ключов аспект от стратегията на някои европейски градове, които чрез предоставянето на тази услуга успяват да привлекат пътници и да популяризират обществения транспорт.

В изпълнение на проекта Столичната община получи софтуер, чрез който има възможност да оптимизира транспортните схеми и подобри качеството на обществения транспорт в града. Анализът и методологията за въвеждане на зона с ниски емисии също бе част от проекта, като въз основа на тях са определени и границите на зоната. Изготвена е пътна карта и модел за въвеждане на зона за таксуване на задръстванията. Друга иновация, част от проекта, са зелените коридори, за които има принос ЦГМ.

В София тази услуга ще се извършва по начин, който да предоставя възможност за увеличаване на точките за достъп и който осигурява по-бързо придвижване и по-голяма ефективност на захранващите услуги до основната транспортната мрежа. В допълнение към възможността на пътниците да резервират своите пътувания в удобно за тях време чрез приложение, за да бъдат взети от превозните средства с ниски емисии, които да ги отведат до тяхната спирка, е предоставена и възможността за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на обозначените за тази цел места. Комбинирането на тези два модела е от съществено значение за създаването на всеобхватен и удобен за потребителите на обслужваните зони обществен транспорт, тъй като основната цел на отговарящия на търсенето транспорт е да гарантира, че интересите на всички заинтересовани страни са обсъдени и разгледани по подходящ начин чрез ефективно съпоставяне на предлагането с търсенето.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. 

11.05.2023