Ул. „Оборище“ от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. "Св. Александър Невски", пред паметника на Незнайния войн и храма "Св. София", става пешеходна зона


Въвежда се организация на движението на централна градска част, зоната, заключена между бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, бул. „Васил Левски“, кръгово кръстовище на пл. "Васил Левски", пл. "Гина Кунчева", ул. „Московска“ и ул. „Г. С. Раковски“, която включва следното:

  • Ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. "Св. Ал. Невски", пред паметника на Незнайния войн и храм "Св. София", става пешеходна зона;
  • Частта от ул. „Московска“ в посока пл. "Гина Кунчева" и пл. "Гина Кунчева" са пешеходни зони, също с пропускане на автомобили със специален режим;
  • Движението на автомобили през пл. "Св. Ал. Невски" ще се осъществява в една лента от бул. „Цар Освободител“ по ул. „15-ти ноември“ покрай Народното събрание по източната дъга, по ул. „Дунав“, наляво по ул. „Московска“ или направо по ул. “Дунав“ и изход на бул. „Дондуков“. В другата посока по ул. „11-ти август“, по източната дъга, по ул. „15-ти ноември“ до бул. „Цар Освободител“;
  • Организацията на движение по бул. „Цар Освободител“ и по ул. “Г. С. Раковски“ – остава двупосочно движение с по две ленти в посока;
  • Ул. „Московска“ остава еднопосочна от ул. „Дунав“ в посока към ул. „Г. С. Раковски“;
  • Ул. „Оборище“ в участъка от пл. "Св. Ал. Невски" до бул. „Васил Левски“ има три изходящи ленти за движение в посока бул. „Васил Левски“ и една входяща лента в посока центъра, и една лента за паркиране в режим „синя зона“;
  • Премахва се паркирането около храм-паметника "Св. Ал. Невски", както и паркоместата по западната дъга на площада;
  • Места за паркиране се обособяват в участъка от бул. „Цар Освободител“ по ул. „15-ти ноември“, по източната дъга на пл. "Св. Ал. Невски" до ул. „11-ти август“; За паркиране остават и места зад паметникa на Цар Освободител и стоянки за таксита;
  • Целта на въведената промяна на движение е да се освободи от автомобили площадното пространство около храм-паметника „Св. Александър Невски“.

На схемата автомобилното движение е означено в червено.

Схема

 

14.11.2023