Терзиев: Заводът за отпадъци на София се оздравява, качеството на РДФ-а се подобрява и може би някои хора не са доволни от случващите се промени

"Митове и легенди." Така кметът на София Васил Терзиев определи казаното от ГЕРБ-СДС по повод Столичния завод за битови отпадъци. По думите на кмета Терзиев "Заводът за отпадъци на София се оздравява на всекидневна база, системните проблеми се решават постепенно и може би някои хора не са доволни от случващите се промени.

От началото на мандата темата за боклука присъства непрекъснато в нашето внимание. Направихме проучване, което показва, че капацитетът на депо „Садината“ ще се изчерпи между 20 – 28 месеца. Това показва колко точно е управляван целият процес по преработка на РДФ гориво.

Заводът е с капацитет 21 години експлоатационен срок, а сега се оказва че остават около 9 години" – посочи също кметът Терзиев.
Кметът Васил Терзиев обясни, че "както обещахме, работим за подобряване на качеството на РДФ-а. Поради това, че полученият РДФ е бил с лошо качество, циментовите заводи не искат да го използват за горене."

Терзиев информира, че "в процес е обявяването на процедура за оползотворяване на РДФ горивото. Направено е проучване за интерес от страна на 7 фирми. Целта е РДФ-а да се оползотворява и да се намали количеството на депониран отпадък. Целта ни е до края на годината ще е да достигнем под 10% депониран отпадък на депо „Садината“ – каза също столичният кмет.

По думите на директора на Завода за отпадъци инж. Николай Савов от протоколите на независимите лаборатории и на Столичното предприятие се доказва по безспорен начин, че качеството на РДФ-а отговаря на абсолютно всички показатели, които са заявени от неговото изграждане и изискванията на клиентите.

В момента Заводът има договор само с един от циментовите заводи, който приема около 230 тона на ден от РДФ-а. Директорът на Завода посочи също, че "след като е възложено на проектантите геодезическо заснемане на депо „Садината“ и изчисления с доказателствен материал за експлоатацията на депото, се установява, че остават около 20 – 28 месеца време.

Отделянето на рециклируемите материали е една много важна част от работата на Завода. По проект е предвидено да се постига 9,5% рециклируемите материали, а до момента не са постигани тези показатели" – посочи Савов. По думите му през предходните години е имало игра с цифрите, достигало се е до около 7%, но реално количествата, които са влизали в Завода показва, че около 3,5% са рециклируемите материали, които са се добивали през предходните години. Само за миналата година са 1,75%.

Савов информира също, че за периода от 2019 г. до юни 2023 г. на фирмите, които извършват сепариране, е заплатено 13.6 млн. лв. А от тяхната дейност за рециклиране на отпадъка реално общината е получила малко над 353 хил. лв. В този момент е направена икономия за сметка на администрация около близо 3 млн. лв. на годишна база.

10.04.2024