С участието на доброволци стартира традиционната кампания по пролетното почистване в София


Столичен инспекторат осигурява ръкавици и чували, логистика за извозването на събраните отпадъци на регламентирани места.

Ще се извърши почистване на споделени пространства в града. Доброволци ще възстановяват и боядисват пейки, ще засаждат дървета, храсти и цветя в междублокови пространства и територии около манастири, крайградски места и зони за отдих.

В градинката до ул. „Суходолска“ и ул. „Булина ливада“ екипи на Столичен инспекторат заедно с гражданите извърши почистване на междублоково пространство, събраха изсъхнали клони и други отпадъци. Детската катерушка бе боядисана в ярки цветове, а пейките са възстановени и боядисани.

КАК ДА ЗАЯВЯ УЧАСТИЕ?

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА?

1. Събраните от почистването отпадъци да се поставят в чували съгласно указанията на инспекторите;

2. Да не кастрим, режем и премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от районната администрация.

3. Клоните от кастрене на дървета и храсти да не се смесват с едрогабаритните отпадъци. Зелените отпадъци се събират разделно от останалите и се изхвърлят до контейнерите за битови отпадъци.

4. В контейнерите за битови отпадъци и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки НЕ СЕ ПОСТАВЯТ:

  • отпадъци от почистването на мазета, тавани и общи части на сгради строителни отпадъци от ремонтни дейности, опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
  • едрогабаритните отпадъци от домакинствата се поставят до контейнерите за битови отпадъци съгласно ГРАФИК за всеки район.

Всеки, който желае да стане част от кампанията, може да научи повече на страницата на Столичен инспекторат в банер „Пролетно почистване 2023“ или на тел. 02/ 98755 55, както и в районните инспекторати.