Съобщение за удължаване на срока с 5 работни дни за подаване на документи относно конкурс по обява с Изх. № 62/07.02.2023 г. за допълнителна образователна дейност "логопед" в ДГ № 71 „Щастие”, район "Младост"

 

Съобщение за удължаване на срока с 5 работни дни за подаване на документи относно конкурс по обява с Изх. № 62/07.02.2023 г. за допълнителна образователна дейност "логопед" в ДГ № 71 „Щастие”, район "Младост".

22.02.2023