Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи относно конкурс по обява с Изх. № 32/15.12.2022 г. за ДОД "плуване" в ДГ № 86 „Асен Босев”, район "Люлин"

Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи относно конкурс по обява с Изх. № 32/15.12.2022 г. за допълнителна образователна дейност "плуване" в ДГ № 86 „Асен Босев”, район "Люлин".

11.01.2023