Студенти от НХА превръщат изсъхнали дървета в художествени пластики, посветени на птиците

Три изсъхнали дървета в Южен парк ще бъдат превърнати в художествени пластики, посветени на птиците, от студенти на  Националната художествена академия

По време на своята практика младите хора от специалностите „Резба и Метал“ към Факултета за приложни изкуства и дизайн ще създадат в паркова среда произведения от дърво в комбинация с метал.

Младите хора работят под ръководството на доц. Р. Цанев и гл. ас. В. Шишков. Техните проекти са подчинени на птиците, като по този начин тематично са обвързани със средата, в която са поставени – Алеята на птиците в Южния парк.

Петя Танева и Цветан Панайотов представят интерпретация на гнездо с три яйца, монтирана в горната част на една от трите вертикали – универсален символ на живота. Магдалена Стоянова, Маринела Миланова и Георги Камбуров използват традиционна техника от областта на дърворезбата – врязан релеф в ствола на дървото,  на което в горната част ще бъде поставена пластика на сова. Върху третата вертикала Василена Станчева ще представи стилизирана композиция „Кълвач“, която ще бъде и препратка към съществуващата в парка пластика „Синигер“.  Модулната пластика на Денилин Георгиев представлява пейка, обединяваща трите дървета. Формата и движението са провокирани от реката, която преминава в непосредствена близост до скулптурите.  

Практиката на студентите се осъществява благодарение на сътрудничеството на Столичната община и Национална художествена академия, а за реализирането на идеите съдействат ландшафтен архитект Милена Васева, директор на общинско предприятие „Паркове и градски градини“ на Столична община и ландшафтен  архитект Ставри Фотев, технически ръководител по поддържане на Южен парк – трета част.

 

 

17.03.2023