Столичният инспекторат проверява разделното събиране на отпадъци в търговските обекти

Днес екипи на Столичен инспекторат наложиха поредни санкции за смесване на отпадъци от опаковки, генерирани от търговски обекти. Санкционираните обекти са разположени в районите „Витоша“, „Илинден“ и "Възраждане“.  В проверките освен магазини, хранителни вериги, заведения за бързо хранене и други са включени и бензиностанциите, които също генерират отпадъци от опаковки.

Инспекторите   следят за начина, по който се събират отпадъците и как се изхвърлят кашоните, кутиите, хартията, пластмасовите и стъклените опаковки.  Дават се и писмени предписания за спазване на  изискванията на чл. 21 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Във всеки обект трябва да има създадени  Вътрешни правила за организиране на разделно събиране на отпадъци, да се събират разделно отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло и при изхвърляне да се привеждат  във възможно най-малък обем. Следи се още дали разделно събраните отпадъци се продават на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците.

От началото на месец февруари за установени на място нарушения са санкционирани 22 физически лица с фишове и са съставени 3 акта на юридически лица.

 

20.02.2023