Столичната община участва в проект за градско земеделие по Програма на Interreg Европа


​​​Градското земеделие предлага многобройни ползи като предоставя иновативни начини за използване на земята и градската инфраструктура за развитие на зелени проекти и често възстановява неизползвани градски терени. Това обсъдиха днес експерти от различни страни, които проведоха работна среща по проект CityZen от Програма на Interreg Европа за обмяна на опит и полезни практики в областта на градското земеделие. Столичната община е партньор по проекта.

Кметът на София Йорданка Фандъкова поздрави участниците.

По инициатива на кмета Фандъкова в София се създаде и разви Програма "Зелена София", в която Столична община предоставя посадъчен материал, паркова мебел, а гражданите участват с труда си.

В рамките на проекта CityZen и като част от вече съществуващата Програма на Столичната община – "Моето зелено училище, моята зелена детска градина" – на територията на София само за този сезон ще бъдат засадени 300 дървета в 38 училища и детски градини.

Кметът Фандъкова посочи, че в 30 столични детски градини са създадени образователни градинки за отглеждане на билки и зеленчуци. В тях децата получават първите си знания за отглеждане на растенията. В детски градини, училища и домакинства общината раздава компостери. Тази година ще бъдат раздадени 2 000 компостера на домакинства.

Кметът Фандъкова запозна присъстващите с проекта за създаване на зелени острови в университетите: "В тях обособяваме зелени пространства за билки и цветя, съдове за разделно събиране на отпадъци, в това число и хранителни, което е важно за намаляване на количеството отпадъци в града. Първият зелен остров е направен на територията на ХТМУ и предстои да направим в Минно-геоложкия университет, в УНСС и НСА".

В работната среща участваха координаторът на Програма "Зелена София" – Елица Панайотова, Антоан Дукеной, Секретариат на Програма Joint Secretariat, Interreg Europe.

11.05.2023