Столичната община стартира Информационен портал за изборите за народни представители за НС и членове на ЕП

Столичната община стартира нов Информационен портал, посветен на изборите за народни представители за НС и членове на ЕП. Той е разработен, за да осигури на столичаните лесен достъп до всичко необходимо за безпроблемното им участие в изборния процес.

Порталът предлага обобщена информация за работата на Районните избирателни комисии, техните решения и съобщения. Със специално създадена интерактивна карта столичани могат бързо и лесно да намерят избирателната секция, в която ще гласуват.

В портала е обобщена и повече информация относно електронните услуги, които могат да бъдат използвани за изборите, сред които и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, както и Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Порталът осигурява и достъп до анимирани видеоклипове, част от разяснителната кампания на Централната избирателна комисия. Тези видеоклипове целят да дадат ясно и разбираемо обяснение на изборния процес.

За повече информация, моля, посетете нашия Информационен портал на адрес:
https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/

10.05.2024