Столична община (СО) обявява Заповед № СОА24-РД40-24/22.03.2024 г. на кмета на СО за поправка на изменени заповеди и Заповед № СОА24-РД40-17/08.03.2024 г. за изменение на заповеди за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Ул. „Николай Хрелков“ в участъка от о.т. 67 до о.т. 59, район „Овча купел“, гр. София


​​​​​​На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява следните заповеди във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Николай Хрелков“ в участъка  от о.т. 67 до о.т. 59, район „Овча купел“, гр. София:

 

29.03.2024