Столичната община пусна нов сайт на ОП "Екоравновесие"

С новата платформа на ОП "Екоравновесие" ще се подпомогне дейността на Общинското предприятие, като в същото време се дигитализират услугите, предлагани на граждани на Столична община. Платформата е достъпна на адрес: https://ecoravnovesie.sofia.bg/

С пускането на новата платформа се осигурява по-добра информираност на гражданите и заинтересованите лица относно българското и местно законодателство и се улесняват комуникационните канали между граждани и общинска администрация.

Изградената уеб платформа ще предоставя подробна и организирана информация за дейността на ОП „Екоравновесие“. Едно от най-значимите нововъведения е възможността за подаване на сигнали чрез сайта и обработката им от служители на ОП. Част от възможностите на новата платформа са свързани с поддържане на регистър на животни за осиновяване и възможността за заявка за тяхното осиновяване изцяло дигитално през системата. Друга важна функционалност е включването на календар на сайта и попълването на заявка за доброволчество от страна на гражданите за разходка на животни в приют.

Съдействие при работа с новата уеб платформа може да получите от екипа на ОП „Екоравновесие“ на телефон 02 / 931-41-64 и/или електронен адрес: office@ecoravnovesie.com
 

17.05.2024