Столичната община предлага средствата за облагородяване на "Борисовата градина" да бъдат насочени към междублокови пространства

Средствата, предвидени по проект Ремонт и обновяване на парк "Борисова градина", да бъдат насочени за изграждане на междублокови зелени споделени пространства в шест столични района, попадащи в зоните за въздействие, включени в ИПГВР, предлага зам.- кметът Десислава Билева. Това сподели самата тя пред журналисти по време на проверката си на ремонтните дейности в градината пред хотел "Рила": "Средствата са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година и са в размер на 10 324 080 лева, от тях 8 999 584 – БФП, а собственото участие възлиза на 1 324 496,00 лв.

За мое голямо съжаление ремонтът и обновяването на историческата част на "Борисовата градина", който бяхме договорили, се спира от две сдружения – „Гражданска инициатива за обществен релсов транспорт“ и Граждански комитет „Спасение 2000“, които обжалват Решението на РИОСВ София, че проектът не подлежи на ОВОС. Това от своя страна поставя проектът във физическа невъзможност за изпълнение, предвид забавата му вече година и половина и неяснотата по приключването на съдебните дела." Билева припомни, че въпреки Решението на АССГ от 16 юни миналата година, което беше в полза на общината и отхвърли жалбите срещу Решението на РИОСВ, за същото са постъпили касационни жалби и делото е изпратено на ВАС.  

"Обжалването поставя пред огромен риск реализирането на проекта в предвидените срокове (м. октомври 2023 година) и има риск европейските средства да бъдат загубени. В тази връзка и предвид риска, пред които сме изправени, след проведени срещи и разменена кореспонденция с УО на ОПРР Столичната община предлага пренасочване на тези средства в 6 столични района, благодарение на което ще бъдат изградени споделени зелени пространства със спортни и детски площадки" – посочи още Билева и разчита кметове на райони да се справят с тази задача по изпълнение на дейностите. Предстои предложението на замяната на обектите да бъде обсъдено и гласувано от Столичния общински съвет. Председателят на СОС Георги Георгиев изрази увереност, че съветниците ще подкрепят доклада и по този начин ще бъдат спасени безвъзмездно предоставените средствата, които ще се за облагородени 48 междублокови пространства, като на 26 от тях ще бъдат изградени и детски площадки. „Необходимо е да покажем, че сме добри стопани на града и отново ще разчитаме на отговорност както от страна на общинските съветници, така и от районните кметове“ – каза още Георгиев. "Всички райони ще получат  средства  за облагородяване на зелени пространства от различни финансови източници" – посочи още Георгиев.

На проверката на строителните дейности в градината на хотел "Рила" присъства и кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков, които възлага и контролира строителните дейности в емблематичната градина. От страна на Столичната община предстои да бъдат завършени възстановителни работи по зелените площи, които ще включват: вертикална планировка и възстановяване на тревните площи, извършване на необходимите манипулации по застаряващата дървесна растителност – резитби и оформяне, попълване на розариума и полагане на декоративен мулч, кантиране на зелените площи с жив плет и засаждане на растителност, оформяне на декоративни групи или групи от цветни фигури с перенни цветя. Пространството ще се освежи с нова паркова мебел – пейки и кошчета за отпадъци. Трайчо Трайков изрази увереност, че неотложните дейности в “Борисовата градина“ ще бъдат финансирани със средства от Столичната община.  

 

09.01.2023