Столична община обявява 3 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на ПИ, в обект: ​​​​​​​"Изграждане на обекти на техн. инфраструктура ВИК по ул. "Слав Караславов"- о.т. 278а-322-261а-324а-3246-262-325а-326-327а до 328; по ул. "Ел. Карамихайлова" от о.т. 328-370в-370а; по ул. "Д. Дионисиев" o.т. 370а-369; oт о.т. 369-370-341 дo 253", кв. 81, м. "Витоша ВЕЦ-Симеоново", р-н "Лозенец"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 3 бр. заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, издадени на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на обекти на техническата инфраструктура ВИК по ул. „Слав Караславов“ - о.т. 278а-322-261а-324а-3246-262-325а-326-327а до 328; по ул. „Елисавета Карамихайлова“ от о.т. 328-370в-370а; по ул. „Дионисий Дионисиев“ o.т. 370а-369; oт о.т. 369-370-341 дo 253“, кв. 81, м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“, район „Лозенец“

СОА23-РД40-73/13.04.2023 на кмета на Столична община
СОА23-РД40-74/13.04.2023 на кмета на Столична община
​​​​​​​СОА23-РД40-75/13.04.2023 на кмета на Столична община

21.04.2023