Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-117/14.08.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-56/31.03.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот - частна собственост във връзка с реализацията на обект: „Продължение на ул. "Йордан Радичков" от кръстовището с ул. при о.т.518 до о.т.535 до о.т.539а в северно локално платно на СОП-южна дъга“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-117/14.08.2023 г. на кмета на Столична община, издадена на основание чл. 25. ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, за изменение на Заповед № СОА23-РД40-56/31.03.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот - частна собственост във връзка с реализацията на обект: „Продължение на ул. "Йордан Радичков" от кръстовището с ул. при о.т.518 до о.т.535 до о.т.539а в северно локално платно на СОП-южна дъга“

Заповед № СОА23-РД40-117/14.08.2023 г. на кмета на Столична община

 

17.08.2023