Столична община обяви класирането за приема в ясли и детски градини

Столичната община обяви класирането за приема в самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата за новата учебна година. 

Общо кандидатстват 23 974 деца (20 823 през 2023 г.), включително рекордните 12 350 за яслените групи. Свободните места на първо класиране са 14 274 (12 436 през 2023 г.), за яслени групи – 5 868 места, за градински групи – 8 406 места. Това означава, че 9 700 деца засега остават извън общинската система за целодневна грижа. 

На Първо класиране бяха приети 11 193 деца, което оставя още 3 080 свободни места за следващите класирания. 

Следващите класирания са:

  • Второ – 23 май 2024 г. 
  • Трето – 07 юни 2024 г.

По данни от миналите години в месеците след тези класирания до началото на учебната година се очаква да бъдат приети още около 3 000 деца. 

София разполага със 198 общински детски градини, в които се полага грижа за приблизително 44 000 деца. Самостоятелните общински детски ясли са 24 с приблизително 2 000 места. 

Столичната община продължава и строителството на 16 нови сгради на детски градини, както и разширения на съществуващи. До края на годината се очаква да приключи строителството на общо 12 от тях и след въвеждането им в експлоатация да бъдат разкрити нови 1 400 места за целодневна грижа. Родителите на деца от тези райони ще получат имейли, когато бъде обявен прием за новите групи и ще могат да направят кандидатури в системата за текущите класирания – до края на 2024 г. те ще се извършват от 30.08.2024 г. до 29.11.2024 г.

Най-големите нови детски градини ще са в район „Връбница“ (12 групи), район „Триадица“ (8 групи), район „Витоша“ (7 групи), район „Овча купел“ и район „Искър“ (6 групи). Столичната община предприема и други мерки за справяне с проблема. Такива са: 

  • новият Колективен трудов договор в сектор „Детско и училищно здравеопазване“ в София, който увеличава заплатите на здравните служители в системата с 30%. Това е важна крачка към преодоляване на недостига на медицински специалисти, който блокира отварянето на нови яслени групи;
  • осигуряване на нови терени за детски градини и ясли в кварталите, където недостигът е най-висок;
  • работа със заинтересованите страни на национално ниво за признаване на алтернативни форми на целодневна грижа;
  • намаляване на административната тежест и насърчаване на частната инициатива за изграждане на детски градини и ясли, вкл. създаване на „ведомствени“ детски центрове към големи компании.
10.05.2024