Столичната община ще следи качеството на атмосферния въздух с безпилотни летателни средства

Столичната община съвместно с Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии при СУ „Св. Климент Охридски“ стартира пилотно дистанционен екологичен мониторинг на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община. През зимата ще се направи мониторинг на качеството на въздуха на 9 различни локации в София,  които са идентифицирани като проблемни през този сезон. След което ще бъдат направени замервания на качеството на въздуха и на други локации.

„С този проект надграждаме системите за мониторинг на качеството на въздуха, които вече имаме. Това ще  помогне, от една страна, да бъдат информирани хората още по-добре, а от друга страна, за правилни управленски решения" – заяви кметът Йорданка Фандъкова и посочи, че в работата си разчита на учените, които могат да дадат най-добрите решения. В резултат от мониторинга ще се осигури оперативна информация, която да послужи при предприемане на нови мерки от страна на Столична община.

Дроновете са оборудвани със съвременни сензори за дистанционно наблюдение на основни показатели на въздуха в съчетание с прецизни фотограметрични и термални камери, които предоставят бърза и коректна информация за състоянието на атмосферния въздух и картографско заснемане.

"София е с особена география и, към това ако добавим характеристиките на урбанизираната среда, се получава доста сложна картина – добави доц. Стелиян Димитров. – Целта е да се изследва качеството на въздуха в по-малки зони от града, за да се види как спецификата на терена, застрояването и инфраструктурата влияят на качеството на въздуха. Данните ще помогнат за изграждането на специална инфраструктура като зелени стени или  специално озеленяване, което да служи като естествена бариера за разпространението на замъряването" – посочи още доц. Стелиян Димитров.

Заместник-кметът на София Десислава Билева отбеляза, че за четвърта поредна година общината влиза в годишната норма на концентрация на фини прахови частици. Билева припомни, че продължава изпълнението на  програма за безплатна смяна на старите отоплителни уреди на дърва и  въглища с такива на пелети, с климатици или с отопление на газ. Столичната община продължава и облагородяването на междублокови пространства, идентифицирани като източници на запрашаване.