Столичната община ще подкрепи реализацията на 21 младежки проекта по Програма „София – град на младите и активните“

 

„Щастливи сме отново да подкрепим реализация на проекти, насочени към младите хора на София“ – каза Мирослав Боршош, зам.-кмет на Столична община и координатор на Програма „София – град на младите и активните“.

Със свое решение от 13.07.2023 г. Столичният общински съвет одобри класиране и финансиране на проекти по Програма „София – град на младите и активните” '2023 на Столична община.

В процедурата по кандидатстване в рамките на обявения срок бяха подадени 22 проектни предложения като 21 от тях преминаха етапа на административно съответствие и допустимост и бяха оценени независимо от експерт-оценители.

Столичният общински съвет одобри за финансиране 21 проектни предложения по трите подпрограми на Програмата за 2023 г. в общ размер на 110 675 лв., разпределени, както следва:

  1. По Подпрограма “Младите за София – лидерство, доброволчество, активност” – 3 проекта, в които се поставя акцент върху ученическите съвети, изграждане на младежки пространства, неформално обучение, доброволчество и личностно развитие.  
  2. По Подпрограма “Моят град – територия на младежки инициативи“ – 9 проекта за провеждане на младежки форуми, фестивали и събития, свързани с емблематични дати от културно-историческото наследство на града.
  3. Подпрограма “Споделени пространства, толерантност и подкрепа“ – 9 проекта, с които млади хора в София доказват ангажираността си към каузи за помощ и подкрепа на хора в неравностойно положение, както и за инициативи на неправителствени организации, реализиращи дейности за младежи от рискови групи.

Програмата е в изпълнение на целите и мерките на Стратегията за младите хора на Столична община (2017 – 2027), както и в съответствие на визията за утвърждаване на София като град на младите, активните и иновативните и ежегодно подкрепя проектите на НПО, районни администрации, училища, регистрирани на територията на Столична община.

Класираните и одобрени за финансиране проекти от Столичния общински съвет можете да видите ТУК.

14.07.2023