Столичната община увеличава двойно средствата за Програма „Социални иновации“ по предложение на Васил Терзиев

По предложение на кмета на София Васил Терзиев средствата за проекти по Програма „Социални иновации“ се увеличат двойно. Така  организациите ще получават до 10 000 лева от Столичната община, за да реализират иновативни проекти в социалната сфера. Бюджетът на Програмата тази година ще бъде в размер на 210 000 лева.

Днес докладът на кмета Васил Терзиев би приет от Столичния общински съвет.

Програма „Социални иновации“ е насочена към търсене на нови решения при предоставянето на подкрепа за лица в неравностойно положение, както и разработване на нови услуги. Целта е да се насърчи социалното включване на хората от уязвимите групи и да се подобри качеството им на живот. В Програмата могат да участват юридически лица с нестопанска цел и народни читалища със седалище на територията на Столичната община.

Програмата е създадена през 2018 година и до момента са финансирани 88 проекта.

16.05.2024