Столичната община публикува резултата от възложения одит на Центъра за градска мобилност

ОДИТЕН ДОКЛАД
За извършен одитен ангажимент за консултиране относно законосъобразност на извършваните в „Център за градска мобилност“ ЕАД дейности през периода 01.01.2022 год. – 31.12.2023 година

 

Пълният текст на доклада може да бъде изтеглен от тук:

30.04.2024