Столичната община публикува информация за плащанията си през март

Столичната община публикува информация за всички извършени разплащания, които е направила, за трети пореден месец през 2024 г.

Направените плащания през март 2024 г. са в размер на 81,1 млн. лв. и Столичната община е заредила лимити за финансиране на разплащания на разходи на районните администрации за 96,9 млн. лв., а към второстепенни и третостепенни разпоредители на средства – 25,2 млн. лв.

Отново публикуваме информация за всички заредени лимити за разплащания на разходи към районните администрации и към всички второстепенни и третостепенни разпоредители на средства – дирекции и предприятия под управлението на Столична община. По този начин искаме да насърчим районните администрации и общинските дружества, чийто принципал е Столичният общински съвет, също да предприемат стъпки за информиране на гражданите за какво се разходват парите на София.

Гражданите на София заслужават да знаят как се разходва публичен ресурс. Държим на прозрачността, защото това са парите на всички нас – софиянци, а общината само ги управлява.

Детайли за разплащанията на общината и заредените лимити в машинно четим формат можете да намерите тук.

В последните три месеца приходите на Столична община се повишават. Цифрите и фактите, които публикуваме, говорят сами.

Финансиране за разплащане на разходи на райони през месец март 2024 г.
Финансиране за разплащане на разходи на второ- и третостепенни разпоредители на средства за март 2024 г.
​​Извършени плащания от Столична община през март 2024 г.