Столичната община приема предложения за раздели „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” и „Лятна програма” в Календара на културните събития на София през 2023 г.

 

От 1 до 31 март Столичната община отваря сесиите за кандидатстване за раздели „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” и „Лятна програма” в Календара на културните събития на София. Условията и документите за кандидатстване са публикувани на: https://kultura.sofia.bg/calendar/section-60-content.html.

Сцените на открито осигуряват възможност за провеждане на прояви с висока артистична и художествена стойност, които формират културния облик и идентичност на града, като бъдат реализирани разнообразни инициативи в сферата на изкуствата и културата, без ограничения на жанровете, като осигурява дебюти; литературни четения; иновативни събития на нови артисти; представяне на книги; музикални концерти; танцови спектакли; лятно кино; театър; изложби; образователни събития; екологични инициативи; ателиета за деца; благотворителни събития и др. Реализацията на сцените на открито следва да отговаря на приоритетите на Стратегията за развитие на културата в София 2013 – 2023 „София – творческа столица“ и/или Стратегията „София – творчески град на киното – 2017 – 2027“ (където е приложимо), както и да предвижда дейности в изпълнение на приоритетите на Календара на културните събития през 2023 г. 

Реализация на събитията, подкрепени в раздела, е от 1 май 2023 г. до приемане на нови събития в раздела на Календара на културните събития на Столична община за 2024 г. Документите за кандидатстване в раздела се подават в деловодството на дирекция „Култура“ на хартиен носител.

Раздел „Лятна програма“ включва събития, които се провеждат в периода юни – септември 2023 г. със свободен достъп за публиката, жителите и гостите на града, на открити пространства  –   в паркове, градски градини, площади, летни сцени на Столична община и други открити пространства. В раздел „Лятна програма” могат да кандидатстват юридически лица за финансиране на събитията им и/или за логистична подкрепа. Подкрепят се между 1 и 5 прояви, които са част от една програма, фестивал и други, в рамките на гласувания годишен бюджет на дирекция „Култура” за раздел „Лятна програма”. Всеки кандидат може да кандидатства с едно събитие, включващо до 5 прояви в този раздел. По преценка на експертната комисия събитието може да бъде подкрепено финансово и/или логистично. Срокът за реализация на събитията, подкрепени в раздел „Лятна програма“, е от 1 юни 2023 г. до 30 септември 2023 г.

Заявленията за включване в раздел „Лятна програма“ се подават само по електронен път на сайта на дирекция „Култура” на Столична община: https://kultura.sofia.bg/calendar/.

 

01.03.2023