Столичната община предоставя от днес хранителни продукти в центровете за временно настаняване

Столичната община първа започва изпълнението на проект, който е в подкрепа на нуждаещи се хора в центровете за временно настаняване. От днес започва предоставяне на пакети с храна за всички, настанени в трите центъра за временно настаняване на Столичната община.

Днес Надежда Бачева, зам.-кмет по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, обяви началото на проекта. Над 400 души от центровете на общината ще се възползват от предоставените храни. Те ще бъдат осигурявани през целия зимен период до края на март 2024 г. Пакетите ще съдържат основни хранителни продукти, различни варива и консерви и ще бъдат раздавани всяка седмица.

“Преди седмица, на 15.12.2023 г., Столичната община получи финансиране по фонд “Социална закрила” в размер на 239 700 лв. за реализиране на проект „Осигуряване на хранителни продукти за хора без дом на територията на Столична община”. Проектът има за цел да смекчи бедността и да намали последиците от нея и представлява ефективен и адекватен начин за удовлетворяване на различните потребности на най-нуждаещите се лица" – заяви зам.-кметът на София Надежда Бачева.

София е общината с най-големите центрове за временно настаняване. Към момента 402 души са получили закрила в трите центъра на Столичната община.

"Освен топъл обяд в кризисните центрове ще бъдат доставяни и хранителни продукти за семейства с малки деца" – заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова.

В Центъра за временно настаняване „Света София“ присъстваха и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Надя Танева, изпълнителният директор на Фонд „Социална закрила“ Марина Сарадинова, директорът на дирекция “Социални дейности” на Столичната община Мина Йовчева, както и директорът на Центъра за временно настаняване Галина Георгиева.  
По проекта на Столичната община освен материалната помощ и подпомагането с храни най-уязвимите социални групи ще получават подкрепа, индивидуално ориентирана към техните нужди и проблеми, за да се намери най-правилният път за повишаване качеството им на живот. Хранителните продукти ще се закупуват периодично, ще се пакетират от служители на Общинското предприятие „Социален патронаж“ и ще се доставят до трите ни Центъра за временно настаняване в столицата.

Хранителните продукти са осигурени по новата Целева програма за закупуване на хранителни продукти за деца и възрастни, потребители на социални услуги на Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), а Столичната община е първата, която започва реализирането на проекта за нуждаещите се.