Столичната община обявява 11 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Продължение на ул. "Йордан Радичков" от кръстовището с ул. при о.т.518 до о.т.535 до о.т.539а в северно локално платно на СОП – Южна дъга”

 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 11 бр. заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Продължение на ул. "Йордан Радичков" от кръстовището с ул. при о.т.518 до о.т.535 до о.т.539а в северно локално платно на СОП – Южна дъга”.


Заповед № СОА23-РД40-51/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-52/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-53/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-54/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-55/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-56/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-57/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-58/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-59/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-60/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-61/31.03.2023 г. на кмета на Столична община

 

04.04.2023