Столичната община обявява обществено обсъждане на План-сметката за чистотата в София за 2024 г.

Общината призовава всички заинтересовани страни да бъдат активни в прегледа и предложенията си за подобряване на почистването на града

Столичната община публикува за обществено обсъждане План-сметката за чистотата в София за 2024 г. Краткият период за преглед, анализ и промени в изготвения от предишното ръководство на Общината вариант повдига въпроси към начина на управление на процеса по чистотата в София. Само за седмица от встъпването си в длъжност новият екип въведе промени в първоначалния вариант на предложение, извърши обход на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО) и изпрати уточняващи въпроси към ръководството му. Текущото състояние показва, че близо 20 млн. лв. от отделените за почистващи дейности не са усвоени през настоящата година и стоят в сметката на Общината.

Идентифицирани са множество несъответствия в дейностите и разходите, включени в План-сметката, но поради краткото време на управление на новия екип на Общината, те не са нанесени като редакции в публикувания вариант. Следващите седмици ще продължим да търсим отговори на тези въпроси, които ще бъдат периодично публикувани. Заради вече установените несъответствия и проблеми в работата на Завода ще бъде направен финансов и технически одит на дейността му.

Една от основните промени, която новият екип на Общината прави, е пълната прозрачност по време на обсъждането на План-сметката за 2024 г. С публикуването на План-сметката ще бъдат предоставяни публично и всички съпътстващи или упоменати договори, които имат отношение към нея.

Основни акценти в предложението за 2024 г. включват:

  • През 2024 г. се увеличава обемът на миенето на основните и вътрешноквартални улици в София със 17%;
  • 12 млн. лв. ще бъдат предоставени на районите за косене и почистване в междублоковите пространства, градинки и зелени площи в кварталите;
  • ​​​​​​​Предвижда се да се запази таксата за битови отпадъци за гражданите.

Столичната община увеличава честотата и площта за миене на улици в София като част от мерките за подобряването на чистотата в града и качеството на въздуха. Това включва измиването на 155 дка улици, булеварди, площади. Предвижда се увеличаване на честотата на миене на основни улици, по които се движи градският транспорт, от 6 на 8 пъти годишно. Миенето на вътрешнокварталните улици и улиците с обществено значение също се увеличава от 7 на 8 пъти годишно. Така общото увеличение на уличното миене с автоцистерна с маркуч спрямо План-сметката за чистотата през тази година е със 17% по-високо, в сравнение с 14% увеличение в предоставения вариант на План-сметката от предишното ръководство.

Общият размер на План-сметката за осигуряване на чистотата на територията на Столична община за 2024 г. е 285 млн. лв., което е увеличение с 19,8% спрямо настоящата година, или последната одобрена План-сметка от 2022 г.

С 5% се увеличават площите на уличните платна и площадите, предвидени за машинно метене. Те са общо над 393 дка.

С близо 30%, или 2,8 млн. лв. спрямо 2022 г., се увеличават средствата за поддържането на чистотата в междублоковите пространства, районните градинки и зелените площи в кварталите. Общо 12 млн. лв. ще бъдат предоставени на районните кметове за косене и почистване, като се запазва децентрализацията на дейностите по райони.

Зелените площи в публичните паркове и градини също ще се почистват по-често, за което са заложени 16 млн. лева. През следващата година ще се увеличи обхватът и интензивността на поддържането на тревните площи.

За третиране на отпадъците, както и за дейности по експлоатация и поддръжка на инсталациите за биологично третиране „Хан Богров“ и Завода за механично и биологично (МБТ) третиране на отпадъци, са планирани 43 млн. лева. Допълнителните средства са необходими във връзка с увеличената цена на електроенергията и разходите за транспортиране и изгаряне на RDF в циментовите заводи.

В Завода за отпадъци на покривите на основни сгради се подготвя изграждането на фотоволтаична инсталация. Тя ще е с мощност 1809,4 kWp и се очаква да достигне производителност от над 2100 МWh електроенергия на година, което ще осигури около 8,5% от общото потребление за нуждите на предприятието.

В „Хан Богров“ и в Завода за МБТ се произвеждат продукти като компост, ел. енергия и рециклируеми материали. През 2024 г. от продажбата на тези продукти се очаква приход в размер на 1,8 млн. лева.

С цел подобряването на разделното събиране на отпадъци е предвидено осигуряване на контейнери за събиране на хранителни отпадъци в районите. Като първи етап ще бъдат включени районите „Подуяне“, „Младост“ и „Люлин“. За разделно събиране на едрогабаритни отпадъци от домакинства са заложени около 8 млн. лева.

Предвижда се и проектиране и изграждане на инсталация за третиране на едрогабаритни отпадъци, за което са заложени 25 млн. лева.

През 2024 г. ще се запази таксата битови отпадъци за гражданите на 1,6 промила и 10 промила за бизнеса. За тези представители на бизнеса, които изберат да заплащат на база генериран отпадък, цената за контейнер от 1 100 л ще бъде 1 840 лв., а за контейнер от 3,5 м3 – съответно 11 040 лв. годишно.

За бизнеса таксата за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване се намалява от 4,3 промила на 3,8 промила. Това ще доведе до общо намаляване на таксата за фирмите, избрали да заплащат такса за битови отпадъци на базата на предварително декларирано количество отпадъци, като срокът за приемане на декларации е до 30 ноември 2023 г.

24.11.2023