Столичният инспекторат състави актове за горене на открито и замърсяване от строителни обекти


Екипи на Столичния инспекторат са извършили 49 проверки за източници на замърсяване на въздуха. Установени са нарушения, за което са съставени и актове.

Общо 27 проверки са направени на строителни обекти, при които са съставени 2 акта за административни нарушения на технически ръководители на строежи. Проверени са 22 автосервиза, цехове за мебели и други. Установено е горене на отпадъци  на открито и са съставени 2 акта на юридически лица.

Проверките са извършени в районите "Панчарево", "Овча купел", "Красна поляна", "Студентски", "Подуяне", "Красно село", "Илинден", "Изгрев".

22.12.2022