Столичани събраха над един тон опасни отпадъци

Над един тон опасни отпадъци, образувани от бита, бяха събрани и екологосъобразно обезвредени в рамките на събития, организирани от Столичната община в партньорство с „Екосейф-СОФ“ в районите „Триадица“, „Лозенец“, „Оборище“ и „Искър“. От тази година по искане на Столичната община фирмите работят с удължено работно време до 18 часа, за да могат повече столичани да се възползват от услугата.

Мобилният събирателен пункт събира опасни отпадъци във всички райони на Столичната община по график, публикуван на https://waste.sofia.bg/information/

Следващата кампания ще се проведе на територията на район „Витоша“ на 18 май 2024 г. (събота) от 10:00 ч. до 18:00 ч., на адрес: ул. „Слънце“ № 2, пред районна администрация „Витоша“.

В Мобилния пункт може да се предадат следните видове опасни отпадъци, генерирани от бита:
✓ Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, разтворители и разредители за бои, мастила, терпентин, лепила;
✓ Живак и живаксъдържащи уреди (без луминесцентни лампи);
✓ Домакински препарати и химикали – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества, белина, дезинфектанти, препарати за растителна защита и борба с вредителите, киселини, основи, реактиви и др.;
✓ Замърсени опаковки или опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества;
✓ Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;
✓ Луминесцентни лампи.

​​​​

14.05.2024