Столичани вече могат да плащат данък МПС за 2023 г.

Столичани вече могат да плащат данъка за автомобилите си за 2023 година, съобщиха от дирекция "Общински приходи". Задълженията могат да се погасяват във всеки от районните данъчни отдели на София, чрез финансови посредници или онлайн, на адрес https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf .

Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка е 30 април 2023 г. Тя се получава, ако цялата дължима сума бъде внесена наведнъж.

Ако предпочитате да плащате данъка на части, сроковете са: 30 юни 2023 г. – първа вноска, и 31 октомври 2023 г. – втора вноска.

И тази година местните данъци не са променени и са същите, като през миналата. Формулата, по която се формира данъкът, включва година на производство, мощност и екологичен стандарт на колата.

Кампанията за плащане на местен данък недвижими имоти и такса смет ще започне през февруари.

Погасяването на местните налози става по реда на тяхното възникване. По закон, ако имате невнесени данъци за минали години, системата отчита първо тяхното покриване.

09.01.2023