Решение № 168 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улици в район „Люлин“ с имената на основатели на ротарианското движение в България и на защитници на българските евреи в годините на Втората световна война

С Решение № 168 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г. на Столичния общински съвет се преименуват улици в м.р. „Люлин-1“ – район "Люлин" – Столична община, както следва:
- ул. “337“, ситуирана от ОТ 209, през ОТ 102 до 103А по плана на м. „Бул. "Сливница“ и продължението ѝ, отразено като поземлени имоти с идентификатори 68134.4356.908 и 68134.4356.159, с името „Стойчо Мошанов“;
- ул. “335“, отразена в одобрените КККР като поземлени имоти с идентификатори 68134.4356.151 и 6834.4356.555, с името „Патриарх Кирил“;
- ул. “102“, ситуирана от ОТ 207 (ул. „Проф. Александър Станишев“) през ОТ 127, ОТ 126 до ОТ 160 по плана на м. „Баба Парашкева“, с името „Професор Стефан Ватев“;
- ул. „105“, ситуирана от ОТ 114, през ОТ 125, ОТ 126 до ОТ 102 по плана на м. „Бул. "Сливница“, с името „Марко Рясков“;
- ул. “104“, ситуирана от ОТ 104 до ОТ 163 по плана на м. „Баба Парашкева“, с името „Генчо Стайнов“;
- ул. “108“, ситуирана от ОТ 107 през ОТ 110 до ОТ 119 по плана на м. „Баба Парашкева“, с името „инж. Георги Атанасов“;
- ул. “109“, отразена в одобрените КККР като поземлени имоти с идентификатори 68134.4356.22, 68134.4356.110 и 68134.4356.480, с името „Български праведници“;
- ул. “116“, ситуирана от ОТ 62, през ОТ 78, ОТ 77 до ОТ 23 по плана на м. „Баба Парашкева“, с името „инж. Цвятко Кадийски“;
- ул. “117“, ситуирана от ОТ 115, през ОТ 55, ОТ 56, ОТ 58, ОТ 59, ОТ 60, ОТ 61, ОТ 62 до ОТ 63 по плана на м. „Баба Парашкева“, с името „Иван Балабанов“;
- ул. “118“, отразена в одобрените КККР като поземлен имот с идентификатор 68134.4356.49, с името „Митрополит Неофит Видински“;
- ул. “113“, ситуирана от ОТ 55, през ОТ 75, ОТ 74, ОТ 73, ОТ 72, ОТ 71 до ОТ 70 по плана на м. „Баба Парашкева“, с името „Професор Любен Божков“.

08.05.2024