Решение № 129 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на район „Панчарево“ - Столична община с името „Златолист“


С Решение № 129 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица в с. Лозен на територията на район „Панчарево“ - Столична общинаа, както следва:

- Безименна улица, представляваща ПИ с идентификатор 44062.6216.528 с името „Златолист“.

22.04.2024