Решение № 128 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Бистрица на територията на район „Панчарево“ - Столична община

С Решение № 128 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет се именуват безименни улици в с. Бистрица на територията на район „Панчарево“ - Столична община, както следва:

- Безименна улица от о.т.371е-371ж-371з-371и-371й-371к-371л-371мдо о.т.371н в кв.8МБ, с. Бистрица с името „Прекрасна“;

- Безименна улица от о.т.371о-371п до о.т.371р в кв.8МБ, с. Бистрица с името „Бистришка морава“.

22.04.2024