Решение № 127 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „Здравец“ в кв. „Драгалевци“, в.з. „Киноцентър - III част - разширение“, район „Витоша“, гр. София с името „Найден Попстоянов“


С Решение № 127 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет се преименува  улица „Здравец“ в кв. „Драгалевци“, в.з. „Киноцентър - III част - разширение“, CO - Район „Витоша“, гр. София - уличен участък, започващ от о.т.10, о.т.94, о.т.93, о.т.92, о.т.77, о.т.91, о.т.78, о.т.90, о.т.89, о.т.88 до о.т.35, с името: „Найден Попстоянов“.

22.04.2024