Район „Младост“ обявява обществено обсъждане за представяне на проект: „Организация на движение с въвеждане на еднопосочно движение в карето между улиците „Роса“, „Поручик Мороз“, „Преслав“ и „Гродно“, в кв. „Горубляне“, р-н „Младост“, гр. София“


О Б Я В Л Е Н И Е
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”обявява, че на основание Заповед № РМЛ23-РД09-140/27.03.2023 г. на кмета на СО – район „Младост“, на 04.04.2023 г. от 17:30 ч., в дигитална среда (онлайн) ще се проведе обществено обсъждане за представяне на проект: „Организация на движение с въвеждане на еднопосочно движение в карето между улиците „Роса“, „Поручик Мороз“, „Преслав“ и „Гродно“, в кв. „Горубляне“, р-н „Младост“, гр. София“.
Достъпът и участието в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване на специализирана уеб платформа WEBEX:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m9717068377946751013f90fb1599167e,
който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 03.04.2023 г.
След представянето на проекта всички заинтересовани граждани могат да подават, в срок до 19.04.2023 г. включително, в деловодството на район „Младост“ – СО или на официалната електронна поща office@mladost.bg, своите писмени становища. Становища постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.
Заключителната дискусия ще се проведе на 26.04.2023 г. от 17:30 ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX, с линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1642e3766d6b20c303a19642d7e31a6c,
който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 25.04.2023 г.
 

27.03.2023