Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 08.02.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.155, кв. 7 за ОЖК и клуб, м. НПЗ „Средец”

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 08.02.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.155, кв. 7 за ОЖК и клуб, м. НПЗ „Средец”.


О Б Я В Л Е Н И Е

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл. 10, чл. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РКП23-РД56-33/16.02.2023 год. от кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 08.02.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.155, кв. 7 за ОЖК и клуб, м. НПЗ „Средец”.
Представянето на визата ще се проведе на 01.03.2023 г. от 17:30 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.
В срок до 10.03.2023 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района – office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 15.03.2023г. от 17:30 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.


Приложения:

 

 

 

16.02.2023