Продължава раздаването на компостери по кампанията на Столичната община „Компостирай вкъщи“

 

"Продължава предоставянето на компостери по кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“. Инициативата е на столичния кмет Йорданка Фандъкова, а кампанията се провежда за 4-ти път." Това съобщи зам.-кметът Десислава Билева.  Тази година се предвижда по настоящата кампания да бъдат раздадени до 2 000 бр. компостери.

Днес компостери ще се предоставят на жителите на район "Банкя" при Часовниковата кула от 16 до 18 часа. На място ще е разположен и Екопавилион, на който служители от дирекция „Планиране и управление на дейности по отпадъци“ към Столична община ще предоставят информация на гражданите за правилното и екологосъобразно предаване и изхвърляне на различни потоци отпадъци. До момента в кампания са раздадени компостери в районите „Лозенец“, „Искър“, „Младост“, „Кремиковци“, „Нови Искър“ и "Връбница". Предстои да бъдат раздадени в районите „Панчарево“, „Овча купел“,  „Надежда“, „Оборище“, „Сердика“,“ „Подуяне“ и „Витоша“. 

Инициативата на Столична община цели стимулиране на разделното събиране и намаляване на количеството битов отпадък, генериран на територията на София. Компостирането в домашни условия често се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите, свързани с транспортирането на тези отпадъци, както и последващото им третиране в съответните инсталации.

Компостът представлява естествен, при това почти безплатно произведен тор, чието внасяне в почвата подобрява нейния състав, добавят се и необходими за растежа и развитието на растенията хранителни вещества в съотношение, близко до оптималното. Той се получава в резултат на естествени биохимични процеси, водещи до разлагане на растителна маса. Компостът се приготвя от събраните в градината листа, окосена трева, всевъзможни други растителни отпадъци, отпадъци от кухнята като обелки от плодове и зеленчуци, листа от запарен чай, остатъци от кафе и други.

10.05.2023