Продължава миенето на улици, заключени в общо каре, в район „Оборище“

От 10 до 17 юли продължава миенето на улици, заключени в общо каре, в район „Оборище“. От понеделник, 10 юли, миенето ще започне от карето между бул. “Янко Сакъзов“, бул. “Васил Левски“, ул. “Искър“, ул. "Бяло море“, ул. “Кракра“.

Миенето се извършва през деня от 07:30 ч. до 16:00 ч. с въвеждане на временна организация на движението. Временно се забранява движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре за посоченото време. Закриват се и зоните за платено паркиране и „служебен абонамент“.

Напомняме на водачите на автомобили да не паркират на улиците, които се мият, за да не се възпрепятства изпълнението на дейността.

Автомобилите, които пречат, ще бъдат премествани принудително на съседна улица. Ако се наложи автомобилът да бъде принудително преместен, за неговото местонахождение можете де се информирате на телефон 0700 13 233.

Гражданите могат да получат пълна информация за миенето на телефон 02/ 987 55 55 в Оперативния център на Инспектората.

Контролът на дейностите се осъществява от екипи на Столичен инспекторат.

Продължава и миенето на улици и булеварди по график в районите на Столичната община.

Информация за каретата, в които ще се мият улици и тротоари:

https://inspectorat-so.org/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0/3219-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5


 

07.07.2023