Провежда се Среща на върха на кметовете срещу антисемитизма


Заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов присъства от името на кмета на София на най-голямата Среща на кметовете срещу антисемитизма, която се провежда в Атина.
Форумът е под председателството на кмета на Атина Костас Бакоянис и бе приветстван лично от президента на Гърция Катерина Сакеларопулу. В срещата участват над 25 кметове и десетки представители на местната власт от цял свят. Тя се организира съвместно от община Атина, организацията Движение за борба с антисемитизма (CAM) и Центъра за еврейско въздействие в сътрудничество с Еврейските федерации на Северна Америка.
На форума представителите на местните власти ще  обсъдят предизвикателствата, пред които са изправени, ще споделят опит и предложения за борба с омразата, фанатизма и антисемитизма в градовете им, защитавайки общото демократично бъдеще.

Столичната община има редица инициативи и програми за борба с езика на омразата.  През  2019 г. заедно с Еврейската общност, Организацията на евреите „Шалом“ и други неправителствени и духовни организации беше подписан манифест "Заедно срещу езика на омразата".
През пролетта  кметът на София, дипломати от различни държави и представители на Организацията на евреите в България „Шалом“ участват заедно в инициатива за почистване на надписи на езика на омразата в столицата. 

 

01.12.2022