Пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)


На 22.05.2023 г. от 11:00 до 12:00 ч., в залата на ул. "Париж" № 1, Столична община организира провеждането на пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI).

На пресконференцията ще се представи най-новото проучване за потенциала на слънчевата енергия на над 2000 сгради за производство на електричество от  възобновяеми източници.

Пресконференцията е в рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES) и на нея ще присъстват г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване'', и доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител катедра „Картография и Географски информационни системи“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Проектът цели да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в градовете, с цел производство на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаични инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.

Проектът е със срок на изпълнение до м. декември 2023 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия.

18.05.2023