Премахват се сухи и опасни дървета в Борисовата градина

От 24 юли започват дейности по премахване на сухи  и опасни дървета в лесопарковата част на Борисовата градина,   в района заключен между бул. "Драган Цанков", пул. "Пейо К. Яворов", Софийска духовна семинария, ул. " Борова гора", ул. " Вишнева" и ул. "Арх. Йордан Миланов". С цел превенция ще се премахват опасни дървета, намиращи се в обхвата на зоната от 25 метра от алеите.  Дейностите ще бъдат изпълнени от служителите на ОП „Управление на общински земи и гори след направен оглед на растителността и  маркиране от катедра „Лесоустройство“ на Лесотехническия университет.  
     За предвидените манипулации, ще бъдат поставени информационни табели и ограничителни ленти за спиране на движението, с цел безопасното преминаване на гражданите по алеите в лесопарка.

 

21.07.2023