Предстоят обучения по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)
 

 

В рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на двудневно обучение, насочено към гражданите и бизнеса, което ще се проведе, както следва:

► На 22 юни 2023 г. от 16:00 до 18:00 часа в Културен център – „Люлин“ – ул. „308-ма“, бл. 324a, район „Люлин“;
На 23 юни 2023 г. от 16:00 до 18:00 часа в заседателната зала на администрацията в район „Надежда“ – ул. „Кирил Дрангов“ № 55.

Обучението включва:

► описание на процеса на изграждане на фотоволтаична инсталация – от планиране до въвеждане в експлоатация, трябва да бъде представен подробно необходимия набор от документи и разрешителни, помирителни процедури, срокове, примери с най-често срещаните грешки и начините за предотвратяването им;
​​​​​​​► финансови механизми и програми, които могат да подкрепят инвестицията;
► ползи и начини за сътрудничество (енергийни кооперативи);
​​​​​​​► примери от първо лице на хора/институции, които вече са изградили и използват електричество от фотоволтаични инсталации – ползи и научени уроци.

Направено е проучване по проекта „Слънчеви градове“ (Solar cities”), финансиран от Европейската инициатива на климата (EUKI), по който Столичната община е партньор. Проучването обхваща сгради от столичните райони „Люлин“, „Връбница“ и „Надежда“. Целта на обученията е да се запознаят хората за възможностите за използването на алтернативни източници на енергия и изграждане на малки фотоволтаични централи върху неизползвани покривни пространства.

​​​​​​​Документът е изготвен в изпълнение на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI)​​​

21.06.2023