Предстои провеждане на мобилни събирателни пунктове за разделно събиране на отпадъци


На 5 юни ще се проведе мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци. Пунктът ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5, на паркинга пред Столичен инспекторат в обичайните часове от 8:30 до 14:30.

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда, който се чества от 1973 г. насам с резолюция на Общото събрание на ООН. Стремежът на ООН е да придаде човешко измерение на проблемите с околната среда и да насърчи всеки един да предприеме реални действия за опазването на Планетата.

На 14, 15 и 16 юни ще се проведе тридневната лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Столична община, която обхваща три столични района – „Овча купел“, „Изгрев“ и „Слатина“.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен, както следва:

Район „Овча купел“, 14.06.2023 г. (сряда)

- от 8:30 до 14:30 часа – бул. „Цар Борис III“ № 136 В, пред районна администрация „Овча купел“.

Район „Изгрев“, 15.06.2023 г. (четвъртък)

- от 8:30 до 11:30 часа - ж.к. "Дианабад", ул. "Васил Калчев" и ул. "Владимир Трендафилов", пред магазин Т Маркет;

- от 12:30 до 15.30 часа - кв. Изток, ул. „Атанас Далчев“ № 12 на паркинга на районна администрация „Изгрев“.

Район „Слатина“, 16.06.2023 г. (петък)

- от 8:30 до 14:30 часа – бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Действащата система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

Вижте още:

График на Мобилния събирателен пункт за 2023 г.

Информационна листовка

25.05.2023