Поздравителен адрес от зам.-кмета Албена Атанасова

 

Поздравявам всички колеги, които работят в социалната сфера, по случай Световния ден на социалната работа – 21 март!

През 2023 година мотото, което обединява празника, е: "Съвместно изграждане на нов екосоциален свят: да не оставяме никого".  

Това силно послание за необходимостта от солидарност на всички нива е послание, че хората са взаимосвързани и че нашето бъдеще зависи от признаването на участието на всички нас в съвместното изграждане на устойчиво и социалносправедливо бъдеще. 

Пожелавам ви много здраве и лично щастие. Вярвам, че ще запазите силния си дух, енергията и волята да продължите напред в избраната от вас посока – да дарявате любов и грижи на хората, които имат нужда от подкрепа. Нека всеотдайността и професионализмът да ви следват дълги години при изпълнение на нелеките ви отговорности и начинанията ви да се увенчават с успех!

 

 

21.03.2023