Отново започнаха обучения на ученици в полигона за превенция на бедствия и аварии на Столична община

 

"Първите групи от ученици от столични училища за тази година започнаха да се обучават на полигона на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община в Панчарево. На 14 март се проведе обучение на 80 деца от 35. СЕУ „Добри Войников“. Това съобщи директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров.

На полигона в Панчарево са направени обучителни модули по безопасност на движението, наводнение, земетресение, пожар, както и модул „колективни средства за защита“.

Полигонът на Столична община е първият и единствен Общински център за обучение по превенция на бедствия и аварии. От създаването му досега обучение са преминали 6000 ученици.

  

15.03.2023