Организация на движението във връзка с провеждане на мероприятие в резиденция „Лозенец“

Забранява се престоят и паркирането (с изключение на моторните превозни средства, обслужващи мероприятието и извън местата в режим „служебен абонамент“), както следва:
От 17:00 часа до 22:00 часа на 22.06.2023 г. на ул. „Йоан Екзарх“ в участъка между ул. „Милин камък“ и ул. „Св. Теодосий Търновски“ – 17 (седемнадесет) броя паркоместа;
От 17:00 часа до 22:00 часа на 22.06.2023 г. на ул. „Св. Теодосий Търновски“ при кръстовището с „Йоан Екзарх“ – 3 (три) броя паркоместа.

15.06.2023