Организация на движение във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на МПС на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 10.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 11.05.2024. г. на ул. „Уилям Гладстон“ в участъка между ул. „Хан Крум” и ул. „Христо Белчев” – 9 (девет) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 10.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 11.05.2024. г. на ул. „Ангел Кънчев“ в участъка между ул. „Солунска” и ул. „Петър Парчевич” – 6 (шест) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 10.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 11.05.2024. г. на локалното пътно платно на бул. „Цар Борис III“ в участъка между бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” и ул. „Софийски герой” – 6 (шест) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 10.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 11.05.2024. г. на ул. „Сотир Андонов“ в участъка между бул. „Цар Борис III” и ул. „Феликс Каниц” – 9 (девет) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 10.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 11.05.2024. г. на ул. „Ами Буе“ в участъка между бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” и ул. „Сотир Андонов” – 5 (пет) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 10.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 11.05.2024. г. на ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „6-ти септември” и ул. „Георги С. Раковски” – 6 (шест) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 10.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 11.05.2024. г. на ул. „6-ти септемри“ в участъка между ул. „Иван Вазов” и ул. „Граф Игнатиев” – 9 (девет) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 10.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 11.05.2024. г. на ул. „Царичина“ в участъка между ул. „Околчица” и ул. „Погледец” – 8 (осем) броя паркоместа;
 •  От 06:00 часа до 18:00 часа на 10.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 11.05.2024. г. на ул. „Асенова крепост“ в участъка между ул. „Околчица” и ул. „Атанас Узунов” – 7 (седем) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 11.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 12.05.2024. г. на ул. „Св. Иван Рилски“ в участъка между ул. „Шандор Петьофи” и бул. „Ген. Скобелев” – 8 (осем) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 11.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 12.05.2024. г. на ул. „Бузлуджа“ в участъка между бул. „Прага” и ул. „Люлин планина” – 7 (седем) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 11.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 12.05.2024. г. на ул. „Черковна“ в участъка между ул. „Русалка” и ул. „Франсис Де Пресансе” – 6 (шест) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 11.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 12.05.2024. г. на ул. „Русалка“ в участъка между ул. „Черковна” и ул. „Алеко Константинов” – 9 (девет) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 11.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 12.05.2024. г. на ул. „Оборище“ в участъка между ул. „Кракра” и бул. „Васил Левски” – 5 (пет) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 11.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 12.05.2024. г. на ул. „Кракра“ в участъка между ул. „Оборище” и ул. „Шипка” – 10 (десет) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 11.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 12.05.2024. г. на ул. „Миджур“ в участъка между ул. „Света гора” и ул. „Янко Совийски войвода” – 8 (осем) броя паркоместа;
 • От 06:00 часа до 18:00 часа на 11.05.2024 г. и от 07:00 часа до 19:00 часа на 12.05.2024. г. на ул. „Света гора“ в участъка между ул. „Криволак” и ул. „Кр. Сарафов” – 7 (седем) броя паркоместа.
08.05.2024